HBS Personeelsadvies

Wat ik voor u kan betekenen:

HBS-diensten

Ziekteverzuim en WIA

Het ziekteverzuim in Nederland is hoog en dat levert zorgen op

Voor de medewerker zijn er allereerst de zorgen over de gezondheid en het herstel, maar ook vragen wat dit betekent voor je  werk, inkomen en verplichtingen hebt in het licht van je dienstverband.  

Voor werkgevers is de complexe wet- en regelgeving rondom verzuim en verzuimbegeleiding vaak een last. De medewerker is er niet en het werk moet gedaan worden, jouw klant wacht niet en ook jouw rekeningen moeten betaald worden. Je zoekt oplossingen en vindt die ook want daar ben je ondernemer voor.  Daarnaast heb je de plicht om de verzuimende medewerker te helpen om succesvol te re-integreren. Dat vraagt wat van een werkgever.

Voor beide levert het verzuim problemen op. 

HBS personeelsadvies kan je helpen je weg te vinden in re-integratieverplichtingen, werkhervatting, het recht op privacy, contact met arbodienst en UWV en een deel van deze zorg van je overnemen, al blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk.

HBS-personeelsadvies

Gesprek en dossiervorming

Goede communicatie is de basis voor een goede relatie

Dit geldt ook voor een arbeidsrelatie. Het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen is niet altijd eenvoudig maar wel belangrijk.

Het voeren van een personeelsgesprek is voor beide deelnemers van belang of het nu een functionerings- beoordelings- verzuim of ander gesprek is.

Het is goed om vooraf goed te weten wat jouw doel is om een gesprek te voeren en welke onderwerpen er in elk geval besproken moeten worden. Goed naar elkaar luisteren is de basis van ieder gesprek.

In de arbeidsrelatie wordt een functionerings- of beoordelingsgesprek gewoonlijk jaarlijks gevoerd tussen werkgever en werknemer. Hierbij is het nodig om samen de punten te benoemen die goed gaan maar ook vast te stellen wat er beter kan en hoe het beter kan en om de gemaakte afspraken goed vast te leggen.

HBS -personeelsadvies kan adviseren over de aanpak van een personeelsgesprek of een verbeterplan.

HBS-personeelsadvies

Onafhankelijk Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen zijn helaas aan de orde van de dag.

HBS personeelsadvies kan optreden als extern vertrouwenspersoon. Werkgevers kunnen HBS verzoeken om als vertrouwenspersoon binnen hun organisatie op te treden en de medewerkers te ondersteunen wanneer er sprake is van ongewenst gedrag binnen de organisatie. Ook kan zij de organisatie ondersteunen bij het opstellen van een gedragscode.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt het volgende verstaan: agressie en geweld, pesten, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie.

Ik ben volledig opgeleid vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.